Fra venstre; Alice, Vegar og Marianne

Norsk akkreditering har godkjent tre nye Ledende bedømmere

De tre nyansatte bedømmerne startet i stillingene høsten 2018 og har nå blitt godkjent som Ledende bedømmere innenfor ulike fagområder.

Alice Refsnes har bagrunn som spesialbioingeniør fra medisinske labratorier og fra kvalitetsstab i en internasjonal bedrift innen næringsmiddelproduksjon. Hun skal fungere som ledende bedømmer innen ISO 15189 og etterhvert skal hun være bedømmer for mat- og miljølabratorier innen ISO/IEC 17025.

Vegar Evenrud er sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi fra NTNU og har jobbet som prosess- og prosjektingeniør innen petroleumssektoren. Vegar skal fungere som ledende bedømmer innen ISO/IEC 17025.

Marianne Bergan har sin kompetanse fra klinisk intensivsykepleie, ledelse og kvalitets- og revisjonsarbeid. Hun har solid erfaring fra spesialisthelsetjenesten i ulike lederstillinger. Marianne skal jobbe som ledende bedømmer innen ISO 15189.