Du er her:

Nordisk-Baltisk samarbeid

Illustrasjonsbilde Tallin

Direktørene i de nordiske og baltiske akkrediteringsorganene møttes 28. februar i Tallin, Estland

De Nordiske og Baltiske akkrediteringsorganene samarbeider om felles interesser i EA, ILAC og IAF. Dette samarbeidet omfatter både konkrete akkrediteringstekniske spørsmål og saker av mer strategisk karakter. 

28. februar møttes direktørene i alle de Nordiske og Baltiske akkrediteringsorganene for å diskutere aktuelle tema for utviklingen av akkrediteringsordningene. Agenda for møtet var:

  • Utviklingen av samarbeidet i Eurpean Accreditation (EA)
  • Innføring av reviderte krav til nasjonale akkrediteringsorgan, ny ISO/IEC 17011
  • Etablering av nye akkrediteringsområder

Norsk akkrediterings direktør Inger Cecile Laake var til stede på møtet. NAs deltakelse er i tråd med NAs strategiske mål om å bli bedre på å påvirke det europeiske og internasjonale samarbeidet i samsvar med norske behov.