Du er her:

Det handler ikke om øyeblikkelig hjelp lenger

Det handler ikke om øyeblikkelig hjelp lenger
 
Siri Beisvåg Rom er en av våre nytilsatte ledende bedømmere i Norsk akkreditering. Hun er utdannet bioingeniør med en mastergrad i biomedisin. Her kan du bli litt bedre kjent med henne. 

Alltid opplevd Norsk akkreditering som en etat med høy integritet

Siri har jobbet 15 år med medisink biokjemi, de siste syv årene som faganvarlig bioingeniør med ansvar for hematologi og koagulasjon. Siri utdannet seg til bioingeniør for å kunne gjøre noe praktisk, og laboratoriearbeid tiltalte henne. «Det ble mer pasientkontakt enn jeg var forberedt på, men det har jeg vokst på», sier hun. Hun har tidligere jobbet på et akkreditert laboratorium, og har alltid opplevd Norsk akkreditering som en etat med høy integritet. «Så da jeg ønsket å gjøre noe annet og det ble ledig stilling i Norsk akkreditering, passet det meg bra", sier hun.

Selv hevder hun at hun fortsatt holder på med å legge av seg sykehusstresset. I sin forrige jobb var det alltid noe som hastet, og hun mener selv at hun ikke helt har vent seg til at hverdagen ikke handler om øyeblikkelig hjelp lenger.

Ser frem til å jobbe med akkreditering av biobanker

På spørsmål om hvordan hun synes det er å jobbe i Norsk akkreditering, svarer Siri at det er veldig hyggelig! «Det er et godt arbeidsmiljø og lett å få hjelp. Det er større frihet enn jeg er vant til fra tidligere, så man må i større grad løse utfordringer på egen hånd. Det er fint og lærerikt – og litt krevende i starten", sier hun.

Siri jobber hovedsakelig med bedømming av laboratorier. De fleste hun besøker er medisinske, men hun bedømmer også andre laboratorier. I tillegg har hun engasjert seg i ny ordning med akkreditering av biobanker, det blir spennende. Hun nevner i tillegg at hun jobber en del med kvalitetsarbeid og styringssystemet til Norsk akkreditering, som hun hadde mye erfaring med fra før.

Lærer mye av å besøke kunder

«Å vite at det jeg gjør bidrar til bedre kvalitet på pasientbehandling og trygge varer til samfunnet, er meningsfullt ", sier Siri. Hun mener det er svært lærerikt å besøke kunder, enten det er stedlig eller digitalt, og se hvordan de jobber og hva de legger vekt på i sin arbeidshverdag. «Det er så mange laboratorier med fantastisk flinke ansatte. Innsatsen mange har lagt ned for resten av samfunnet det siste året, er helt uvurderlig", sier hun.

Siri var i starten litt bekymret for at det skulle bli ensformig, men hun trekker fram at hun gjør veldig forskjellige ting fra dag til dag, og ganske ofte gjør hun noe for første gang. 

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?

«Det varierer litt med hvilke prosjekter som til enhver tid pågår og hvilke kunder jeg skal besøke. Jeg leser mye dokumenter. Når jeg forbereder meg til bedømming forsøker jeg å finne svar på mest mulig i dokumentasjonen kunden har sendt, da er det lettere å møtes og finne ut av hva som trengs å endres på. Akkurat nå jobber jeg ganske mye med kvalitetsarbeid. Det er fint", sier hun.

Siri startet i stillingen i juni 2020, og gjennomføring av bedømminger via Teams eller andre digitale løsninger var allerede blitt den nye normalen. Hun sier at læringskurven var bratt, men det fungerte veldig godt. «Vi er heldige som har cellekontorer og mulighet for å jobbe på kontoret når det trengs, for jeg trives bedre med det enn hjemmekontor. Akkurat nå ser jeg veldig fram til en forsiktig normalisering av hverdagen", sier Siri

Siri beskriver seg selv som pålitelig, litt distre og trenger utfordringer for ikke å gå lei. Hun setter pris på friluftsliv og å lese en god bok. «Etter en lang periode med mye krim har jeg nesten helt gått over til dokumentarer og romaner. Akkurat nå holder jeg på med en svært god reiseskildring fra Himalaya», avslutter Siri.

Siri er oppvokst i Bærum, men har bodd i Oslo siden 2005.