Du er her:

Møter i ILAC og IAF

ILAC og IAF logo illustrasjon

De internasjonale sammenslutningene av akkrediteringsorganer, ILAC og IAF, møtes til sin årlige konferanse i perioden 22 – 30 oktober.

Møtene holdes denne gangen i Frankfurt, og NA vil være representert ved Inger Cecilie Laake, Tove Kristin Dokka, Maarten Aerts og Beate Brekke Hellerud.

På overordnet nivå er det forslag om sammenslåing av de to organisasjonene, retningslinjer for når akkreditering skal kunne gjøres utenfor eget land/ økonomi, opprettelse av en database for akkrediterte sertifiseringsorganer og sertifikater og strategi for de kommende årene som er de viktigste sakene.

Biobanker

En ny akkrediteringsordning for biobanker er på trappene. Beate Brekke Hellerud skal delta på en egen workshop om dette temaet på ILAC-møtet. NA har mottatt henvendelser fra virksomheter som er interessert i å bli akkreditert som biobank, og er allerede i gang med å etablere ordningen. Er du nysgjerrig på akkreditering i henhold til ISO 20387 Biobanking – General requirements for biobanking vil NA arrangere et informasjonsmøte om ordningen i slutten av 2019, tidlig 2020. Kontaktpersoner i NA er Beate Brekke Hellerud og Maarten Aerts.

Norske interesser

Dagene er fullpakket med møter, og gir nyttige innspill som vi kan ta med tilbake til NA. Samtidig gir møtene oss en mulighet til å informere om og påvirke arbeidet slik at forhold som er viktige for oss og våre norske akkrediterte virksomheter hensyntas i veiledninger og krav som utarbeides.

Har du innspill til temaer eller posisjoner til NAs representanter i møtene, kontakt Inger Cecilie Laake.

Mer informasjon om ILAC IAF-møtene

ILAC IAF-møtene er fullpakket med seksjoner som omhandler de fleste akkrediteringsordningene. Den Norske delegasjonen deltar ikke på alle møtene, men velger de foraene som er mest relevant for våre interesser og som passer inn i en travel timeplan.