Du er her:

Endring i gebyrforskriften

Endring i gebyrforskriften
 
Endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester for 2022.

Departementet vedtok å øke søknadsgebyr, saksbehandlingsgebyr, årsgebyr og administrasjons- og harmoniseringsgebyr med 2,6 pst., avrundet til nærmeste hele 10 kroner.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2022. 

Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester