Du er her:

Endring i gebyrforskriften

Endring i gebyrforskriften
Endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester fra 2023.

Departementet vedtok å øke søknadsgebyr, saksbehandlingsgebyr, årsgebyr og administrasjons- og harmoniseringsgebyr med 3,0 pst.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2023. 

Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester