Du er her:

Generalforsamling i EA

Direktør

Laake, Cecilie
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Seksjonssjef digitalisering, IT og kommunikasjon

Skjetne, Bente M.
Seksjonssjef digitalisering, IT og kommunikasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 58 802

E-post: bms@akkreditert.no

EA logo for illustrasjon

Årets siste møte i EAs øverste organ, EA General Assembly, ble gjennomført i Budapest 20. og 21. november.

Det ble besluttet at virksomheter som er akkreditert av et akkrediteringsorgan som har signert EAs avtaler om gjensidig anerkjennelse av akkrediteringer kan benytte et merke som viser akkurat dette. Det startes nå en prosess for å få det valgte merket registrert og for å fastsette regler for bruk. Vi håper og regner med at merket vil være klart for bruk i 2021. Mer informasjon om dette kommer så snart merket er registrert.

Ellers var det sammenslåingen av de to internasjonale samarbeidsorganisasjonene for akkreditering, ILAC og IAF, rapporten om bruken av akkreditering i Europa, nye EU-forordninger som er relevante for akkreditering og ny organisasjonsstruktur for EA som sto i fokus under dette møtet. Den nye strukturen er ment å effektivisere EAs arbeid ved at vi oppretter et Executive Board som sammen med sekretariatet i Paris vil stå for den daglige driften av EA, strategiarbeid og samarbeid på overordnet nivå med EU/EFTA mm. Det opprettes i tillegg et Technical Board som vil koordinere det akkrediteringsfaglige arbeidet.

Cecilie Laake og Bente Skjetne representerte Norge på møtet.