Du er her:

EA Multilateral Agreement Council-møte

Illustrasjonsbilde fra Reykavik ICL

EAs MLA for akkreditering av produsenter av referansematerialer mot ISO17034 ble bekreftet opprettet 9. mai 2019.

EAs multilaterale council møtes i Reykjavik denne uken.

Det var mange peer-evalueringsrapporter som ble gjennomgått, de fleste mot den nye versjonen av ISO 17011.

Andre viktige saker var forbedring av Peer evalueringssystemet og sammensetning av evalueringsteamene.

I tillegg ble EAs nye Multilaterale avtale (MLA) for akkreditering av produsenter av referansematerialer mot ISO17034 underskrevet. I første omgang var det seks akkrediteringsorgan som signerte:

  • UKAS - Storbritania
  • RvA - Nederland
  • Accredia - Italia
  • ENAC - Spania
  • INAB - Irland
  • TURKAK - Tyrkia

Norks akkreditering kan også signere denne avtalen om vi får søknader om akkreditering for denne ordningen.