Du er her:

Tysk-Norsk samarbeid

Tove Kristin Dokka med Stephan Finke og Annabel Brewka. Foto: Inger Cecilie Laake

14. februar besøkte NA det tyske akkrediteringsorganet for å diskutere felles utfordringer.

NAs direktør Inger Cecilie Laake og akkrediteringsansvarlig for sertifisering og inspeksjon Tove Kristin Dokka besøkte det tyske akkrediteringsorganet DAkkS for å diskutere felles utfordringer og løsninger.

Den nye versjonen av standarden for akkrediteringsorgan ISO/IEC 17011 åpner for noen endringer i hvordan akkrediteringsorgan følger opp akkrediterte organisasjoner. Tyskerne har i den forbindelse lagt ned mye arbeid i å utvikle et system for risikovurdering ved bestemmelse av oppfølging av akkrediterte virksomheter. Siden det ikke er konkurranse mellom de europeiske akkrediteringsorganene er dette et arbeid som kan deles. DAkkS’ direktør Stephan Finke og Annabel Brewka delte med NA sin arbeidsmetodikk og vurderinger når de bruker DAkkS’ modell for risikovurderinger.

  • Det er veldig nyttig for oss å få informasjon om det gode arbeidet som er gjort i DAkkS. Vi kommer til å tilpasse modellen slik at den passer for norske forhold og våre akkrediteringsordninger. Denne type samarbeid er meget viktig i arbeidet med å forbedre akkrediteringssystemet slik at det på en enda bedre måte fremmer konkurranseevnen for norske og europeiske akkrediterte virksomheter. Inger Cecilie Laake, direktør Norsk akkreditering