Du er her:

Norsk-Kinesisk samarbeid

Møterom med deltakere Foto Bente Skjetne

Kina og Norge utvikler samarbeidet mellom akkrediteringsorganene i landene for å håndtere felles interesser og utfordringer.

5. juli var en delegasjon fra det Kinesiske nasjonale akkrediteringsorganet (CNAS) på besøk hos Norsk akkreditering i Lillestrøm. Tema for møtet var samarbeid og utvikling av akkrediteringsordningene til det beste for begge lands industri.

CNAS var representert med Dong Lequn, Deputy Director General State Administration for Market Regulation SAMR, Xiao Lian, Deputy Chief Executive China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS, Xie Cheng, Director SAMR og Xiao Guorong Deputy director SAMR. Fra Norsk akkreditering møtte Cecilie Laake, Maarten Aerts, Beate Brekke Hellerud, Tove Kristin Dokke og Hanne Øverby Haga. I tillegg var det en representant fra Nærings- og fiskeridepartementet og Jessie Lam, Administrative Director China Certification & Inspection Group, til stede.

CNAS og NA brukte møtet til å bli enige om hvordan de to landene sammen kan jobbe for å styrke samsvarsvurderingssystemene for akkreditering, inspeksjon og testing og gjensidig anerkjennelse. Det ble utvekslet erfaringer om overgangsordninger for akkrediteringsstandarder, særlig ISO/IEC 17011 og ISO/IEC 17025, og andre prosedyrer og metoder for å sikre velfungerende akkrediteringer i de to landene.

NA har flere akkrediterte samsvarsvurderingsorgan som opererer i det kinesiske markedet. CNAS vil fortsatt hjelpe NA med disse aktivitetene for å sikre gode vilkår for både Norsk og Kinesisk næringsliv.

Møtet konkluderte med en avtale om langsiktige kommunikasjonsmekanismer for utveksling av ideer og utfordringer der hvor vi har felles interesser.