Illustrasjonsbilde Brussel

Storbritannia forlater EU mellom 29. og 30. mars 2019. Vi vet ikke enda om det vil eksistere en avtale mellom Storbritannia og EU på det tidspunktet.

NAs oppfatning er at akkrediteringer utstedt av det britiske akkrediteringsorganet United Kingdom Accreditation Service (UKAS) vil fortsette å være gyldige, med eller uten en slik avtale. Dette gjelder både i Norge og i alle andre land der akkrediteringsorganet har signert de internasjonale avtalene om gjensidig aksept av akkrediteringer. Dette omfatter både avtalene i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA) og i  International Accreditation Forum (IAF MLA).

Det som imidlertid vil skje dersom det ikke blir noen avtale er at de utpekte tekniske kontrollorganene (TKO) i Storbritannia mister sin status som utpekte tekniske kontrollorgan. Produsenter må dermed få godkjent produktene sine av en TKO i et EU/EFTA-land. Ved ytterligere spørsmål rundt dette anbefaler vi at dere tar kontakt med aktuelt departement eller utpekende myndighet.

Regjeringen har publisert en Q&A  for generelle spørsmål. Denne finner dere her.