Du er her:

Akkreditering pensum på OsloMet

Akkreditering pensum på OsloMet

 

Oslo Metropolitan University (OsloMet) synliggjør akkrediteringsordningen i utdanningen av bioingeniørstudenter.

Svært mange av bioingeniørstudentene som uteksamineres ved OsloMet starter opp med å jobbe i akkrediterte laboratorier.

Tidligere ansatt i Norsk akkreditering, Professor Morten Bjørgen ved Bioingeniørutdanningen ved OsloMet, har sett et klart behov for å synliggjøre akkreditering for studentene før de skal ut i jobb.

Akkreditering som pensum

I emnet BIOB2300, Statistikk i laboratorier, er nå Norsk akkreditering og akkrediteringsordningen blitt pensum.

I emnebeskrivelsen står det blant annet: "Et stadig økende antall laboratorier blir også underlagt ordninger som innebærer vurderinger og tilsynsbesøk av eksterne parter, eksempelvis akkrediteringsordningen som forvaltes av Norsk akkreditering. Det er derfor vesentlig at bioingeniøren har en grunnleggende forståelse av prinsippene og kravene som er beskrevet i internasjonale standarder for kvalitetsstyring av sykehuslaboratorier".

Du kan lese mer om emnebeskrivelsen her.

Morten Bjøren, sier han håper at de nye bioingeniørene som skal ut på norske sykehuslaboratorier er godt kjent med Norsk akkreditering sin virksomhet, samt prinsippene som ligger til grunn for akkrediterte laboratorier.

Bjørgen er teknisk bedømmer for Norsk akkreditering innen dette området.

OsloMet er Norges 3. største universitet og de utdanner årlig om lag 60 bioingeniører.