Ny akkrediteringsstandard

ISO/IEC 17029 er en ny standard for validerings- og verifikasjonsorgan.

Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke NS-EN ISO 14065.

Standarden skal legge til rette for bekreftelser av påstander om fremtiden (validering) og/eller om fortid (verifisering).

Standarden har en generisk form som gjør den aktuell i de aller fleste bransjer.