Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 055

Purenviro AS

Tormod Gjestlands veg 16 ,
3936 Porsgrunn

Telefon: 913 66 460
E-post: kw@purenviro.com
Hjemmeside: http://www.purenviro.com
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Purenviro AS Tormod Gjestlands veg 16 ,
3936 PorsgrunnEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Kjøletårn og/eller luftskrubbere med fare for spredning av Legionella
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om miljørettet helsevern (FOR-2003-04-25-486) Forebygging av Legionellasmitte - en veiledning, Vannrapport 123: 2015:  
Merknad/metode