Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 048

NIPPON GASES NORGE AS

Markedsutvikling / Kompetansesenter

Postboks 23, Haugenstua
0915 Oslo

Telefon: 04277 / 23707000
E-post: Dag_Haugedal@Praxair.com
Hjemmeside: http://www.yarapraxair.com
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Praxair Norge AS Grenseveien 92
0663 OsloEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Gasstype: LPG Hydrogen Acetylen Silan
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Anleggstype 1 Anleggstype 2
Inspeksjonsområde
Laboratorier samt Sentralgass- anlegg for industrigasser Gasstype: LPG Hydrogen Acetylen Metan Naturgass-blandinger CO Silan
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 2 - Kapittel 4 Diverse forbruksanlegg.: Laboratorier samt Sentralgassanlegg for industrigasser 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Anlegg som alene eller sammenkoblet inneholder mer enn 400 liter giftig gass Gass type: Klor Svoveldioksid Ammoniakk
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 4 Tankanlegg – Klor, svoveldioksid og ammoniakk.:  
Merknad/metode