Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 064

Akontroll AS

Brokelandsheia 110
4993 Sundebru

Telefon: +47 406 24 956
E-post: svend@akontroll.no
Hjemmeside: http://www.akontroll.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akontroll AS Brokelandsheia 110
4993 Sundebru



Er akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel. Gasstype: LPG, biogass, CNG og naturgass
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel: Anleggstype 1 og 2 
Merknad/metode