Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 291

IKM Material Laboratory AS

Øyesletta 59
4484 Øyestranda

Telefon: +47 99 28 56 00 99 28 56 0
E-post: nam@halvorsen.no
Hjemmeside: http://www.IKM.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
IKM Material Laboratory, Kvinesdal Angholmen
4485 FedaPermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rustfritt stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48:11
Intern metode identitet
BML-01.02.04
Merknad
Metode A
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX: Welding and Brazing Qualifications
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
ASME BPVC-IX - tilbaketrukket versjon
Intern metode identitet
BML-01.01.08
Merknad
Metal products - welds and parent materials
Objekt
Metallisk material
Parameter
Rockwell hardhet
Referansestandard
ASTM E18
Intern metode identitet
BML-01.01.02
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
BML-01.01.20
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Vickers hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
BML-01.01.14
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
BML-01.01.27
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Hardhet, Brinell
Referansestandard
ASTM E10
Intern metode identitet
BML-01.02.16
Merknad
Objekt
Metallisk materiale - sveis og grunnmateriale
Parameter
Standard testmetoder for strekkprøving
Referansestandard
ASTM E8 / E8M
Intern metode identitet
BML-01.01.20
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers hardhet
Referansestandard
ASTM E384 - tilbaketrukket version
Intern metode identitet
BML-01.01.14
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
BML-01.01.16
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhet
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1
Intern metode identitet
BML-01.01.02
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers hardhet
Referansestandard
ASTM E92
Intern metode identitet
BML-01.01.14
Merknad
Untatt Knoop hardhet
Objekt
Stålprodukter
Parameter
Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
Referansestandard
ASTM A370 - tilbaketrukket versjon
Intern metode identitet
BML-01.01.20
Merknad
Strekkprøving
Objekt
Stålprodukter
Parameter
Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
Referansestandard
ASTM A370 - tilbaketrukket versjon
Intern metode identitet
BML-01.01.08
Merknad
Bøyeprøving
Objekt
Sveis i metallisk materiale
Parameter
Vickers hardhetsprøving på buesveisforbindelser
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
BML-01.01.14
Merknad
Objekt
Sveis i metallisk materiale
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
BML-01.01.08
Merknad
Objekt
Sveis i metallisk materiale
Parameter
Skårslag
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
BML-01.01.27
Merknad
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Langsgående strekk test
Referansestandard
BS EN ISO 5178
Intern metode identitet
BML-01.01.20
Merknad
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
BML-01.01.20
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Bestemmelse av Volumfraksjon
Referansestandard
ASTM E562
Intern metode identitet
BML-01.02.23
Merknad
Objekt
Sveiser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
BML-01.02.14
Merknad