Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 152

SINTEF Norlab AS

SINTEF Norlab AS, Surnadal

Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Telefon: Tlf. 71 65 55 72 Faks. 71 66 08 09
E-post: ahe@kystlab.no
Hjemmeside: http://sintefnorlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 SurnadalPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
3153
Merknad
Methrom robotsystem Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
3152
Merknad
Methrom robotsystem
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
3154
Merknad
Methrom robotsystem Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3151
Merknad
Methrom robotsystem
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3162
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
2737
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
3112
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
2714
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
3161
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Listeria monocytogenes / Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
2773
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, unntatt skalldyr
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
2714
Merknad
Petrifilm (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
1601
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann og råvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2016)
Objekt
Rentvann og råvann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann som lar seg filtrere gjennom membranfilter
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
2371
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften.