Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 104


TEST 255 EQUINOR ASA
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.equinor.com
TEST 225 Ecoxy AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ecoxy.no
TEST 234 Driftsassistansen i Østfold IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.dao.no
TEST 262 Driftsassistansen i Hordaland -vann og avløp IKS (DIHVA IKS)
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.dihva.no
TEST 260 Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: http://dio.norconsult.com
TEST 274 DNV GL Presafe AS
Fagområde
P20 Sikkerhet

Hjemmeside: www.presafe.com
TEST 083 DNV GL AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: https://www.dnvgl.com/
TEST 162 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.nrpa.no
TEST 163 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 232 COWI AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.aquateam.no
TEST 285 Båtsfjord Laboratorium AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.balab.no
TEST 266 Bergen Vann KF
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: http://www.bergenvann.com
TEST 304 Benchmark Norway AS
Fagområde
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.fishvetgroup.no
TEST 208 Badins Gummiconsult
Fagområde
P14 Mekanikk
TEST 240 AS Vinmonopolet
Fagområde
P19 Sensorikk

Hjemmeside: https://www.vinmonopolet.no
TEST 062 Arcus Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.arcus.no
TEST 303 Aqua Kompetanse AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: aqua-kompetanse.no
TEST 278 APPLUS LABORATORIES AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.appluslaboratories.com
TEST 034 Applica Test & Certification AS
Fagområde
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
P17 Miljø
P18 Oppførsel
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.applica.no
TEST 190 Amiblu Technology AS
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.amiblu.com