Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 104


TEST 004 Nedre Romerike Vannverk IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.nrva.no
TEST 003 Eurofins Environment Testing Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.eurofins.no
TEST 002 Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as)
Fagområde
P15 Metallurgi
P25 Biologi

Hjemmeside: www.niom.no
TEST 001 Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.eurofins.no